เรื่อง : โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกับ สพม.๓๑ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น8-11พ.ค.ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง จ.นครราชสีมา

โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกับ สพม.๓๑ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น8-11พ.ค.ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง จ.นครราชสีมา 10 พฤษภาคม 2562 (06:03 น.)   เข้าชม 598

โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกับ สพม.๓๑  คณะวิทยากรลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พ.ค.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง จ.นครราชสีมา