เรื่อง : พิธีมอบรางวัลให้แก่คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

พิธีมอบรางวัลให้แก่คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 07 มีนาคม 2562 (11:45 น.)   เข้าชม 2348

พิธีมอบรางวัลให้แก่คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก

ครั้งที่ 24  ณ สหรัฐอเมริกา 

โดย

นายวิเชียร จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์