ภาพกิจกรรม


โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกับ สพม.๓๑ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น8-11พ.ค.ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกับ สพม.๓๑  คณะวิทยากรลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พ.ค.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง จ.นครราชสีมา 
10 พฤษภาคม 2562 (06:03 น.)   เข้าชม 597
พิธีมอบรางวัลให้แก่คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
พิธีมอบรางวัลให้แก่คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24  ณ สหรัฐอเมริกา  โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
07 มีนาคม 2562 (11:45 น.)   เข้าชม 2347