ข่าวสารทั่วไป


เด็กหญิงสิริวิมล สธนเสาวภาค

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนบุญวัฒนา

ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24

ณ สหรัฐอเมริกา

 

.

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


พิธีมอบรางวัลให้แก่คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
พิธีมอบรางวัลให้แก่คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24  ณ สหรัฐอเมริกา  โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
07 มีนาคม 2562 (11:45 น.)   เข้าชม 47